Login :: e-filing system
DLICT TEAM
 
ระบบงานสารบรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กรุณาใส่ Username และ Password
 Username

 Password

 

Start  11/11/2011 Visitors No

 

@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สพป.หนองคาย เขต 2 :: sumphan214@hotmail.com