HomeAdministrator
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)  :   
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่าย เงินบำนาญ ประจำ  :   -> 
-> กรุณากรอกเลขบัญชีธนาคารด้วย <-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
275/13 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000