HomeAdministrator
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)  :   
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่าย เงินบำนาญ ประจำ  :   -> 
-> กรุณากรอกเลขบัญชีธนาคารด้วย <-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
393/2 หมู่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000