HomeAdministrator
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร (ตัวอย่าง 307-1-11111-1)  :   
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่าย เงินเดือน ประจำ  :   -> 
-> กรุณากรอกเลขบัญชีธนาคารด้วย <-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
275/13 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000