HomeAdministratorกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)  :   
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี  :   -> 
-> กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) <-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เลขประจำตัว (13 หลัก) 0994000783558
275/13 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000