HomeAdministrator
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร (ตัวอย่าง 307-1-11111-1)  :   
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่าย เงินเดือน ประจำ  :   -> 
-> กรุณากรอกเลขบัญชีธนาคารด้วย <-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
393/2 หมู่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000