วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
044-056766 ถึง 7
webmaster@sesao30.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.ชัยภูมิ

ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2565   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2565   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ขอเรียนเชิญเข้าร่วสมเวทีเสวนาและขมนิทรรศการในงาน "ครูในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูปล่อยแสง สำแพงพลังโดยก่อการครู รุ่นที่ 3"
เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2565   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2565   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ขอเรียนเชิญร่วมแข่งขัน กอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารเรือนรับรอง สพป.ขอนแก่น เขต 5
เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2565   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30


ข่าวกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ
ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

พิธิไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
เผยแพร่เมื่อ 24 มิ.ย. 2565   จำนวนที่เข้าดู 64 ครั้ง
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกาา 2565
เผยแพร่เมื่อ 17 มิ.ย. 2565   จำนวนที่เข้าดู 41 ครั้ง


ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ว่าง
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2565   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน
เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2565   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)
เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2565   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2565   โดย กลุ่มบุคคล สพม.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน
เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2565   โดย กลุ่มบุคคล สพม.ชัยภูมิ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2565   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.ชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โรงเรียนท่ามะไฟหวาน
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.ชัยภูมิ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2565   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.ชัยภูมิ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระัดบมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2565   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.ชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ
เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.ชัยภูมิ


ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน คู่มือยืมเงินราชการ สพม.ชัยภูมิ คู่มือประชาชน โมเดลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา (ขนาดใหญ๋) โมเดลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนคอนสวรรค์ (ขนาดกลาง) โมเดลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย (ขนาดเล็ก) แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559

คลังวิดีโอ / DLIT Resources สพม.ชัยภูมิ


คลังภาพกิจกรรม สพม.ชัยภูมิ
© Copyrights 2018. All rights reserved.