วิธีการร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ผลงานวิชาการ สพม.30   >

วิธีการร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
เจ้าของบทความ กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.30
จำนวนการดู 724 ครั้ง

วิธีการร้องทุกข์ ตามพระราชบัญhttps://otepc.go.th/th/content_page/item/3163-2547-4.htmlญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

เอกสารแนบ

บทความวิชาการ ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.