สพม.30 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.17 (จันทบุรี-ตราด) กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (ITA) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.17 (จันทบุรี-ตราด) กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (ITA) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)

วันที่ 20 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 473 ครั้ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในอันดับ 4 ของประเทศ และอันดับ 1 ระดับสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในอันดับ 4 ของประเทศ และอันดับ 1 ระดับสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)

วันที่  20  มิถุนายน  2562  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำนวน 38 คน

ศึกษาดูงาน เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในอันดับ 4 ของประเทศ และอันดับ 1 ระดับสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การปฏิบัติงานระหว่างกลุ่ม/หน่วย ตามโครงการการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.