อบรมโครงการบริหารจัดการขยะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

อบรมโครงการบริหารจัดการขยะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 214 ครั้ง
เพื่อสร้างจิตสำนึกขยายองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร  กับสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างจิตสำนึกขยายองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม

วันที่  26  มิถุนายน เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เป็นประธานโครงการบริหารจัดการขยะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวรายงานฯ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ สพม.30 ทุกท่าน อบรมโครงการบริหารจัดการขยะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2562

เพื่อสร้างจิตสำนึกขยายองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร  กับสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดผลประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายในการประเมินตามมาตรการการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด มีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สร้างวินัยของคนในองค์กร สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง

รวมภาพ

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.