สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 309 ครั้ง
ร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อดำเนินรายการเพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อดำเนินรายการเพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่  26  มิถุนายน เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อดำเนินรายการเพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

ซึ่งได้มีกิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ ดังนี้

▶สร้างคนดี คนเก่งบนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล รร.วัดแกลงบน

▶1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่นของ รร.บ้านหนองตะโก

https://bit.ly/2XC4Xoo

▶การฝึกอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีชีวิต ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

▶การบริหารจัดการขยะ รร.บ้านคลองหลวง

https://bit.ly/2WZYgII

▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครูยุทธ ธนธนานนท์ รร.บ้านขามป้อม ตอน ครูต้นแบบแห่งลุ่มน้ำโขง

https://bit.ly/2XyCShR

รวมภาพ

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

">

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.