สพม.30 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/ 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/ 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 180 ครั้ง
เพื่อชี้แจงข้อราชการเร่งด่วน/ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติยังสถานศึกษา
เพื่อชี้แจงข้อราชการเร่งด่วน/ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติยังสถานศึกษา

เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2562  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมฯ      พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/ 2562 เพื่อชี้แจงข้อราชการเร่งด่วน/ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติยังสถานศึกษา

รวมภาพ

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.