การประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 378 ครั้ง
เพื่อรับฟังชี้แจง และตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อรับฟังชี้แจง และตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่  21  มิถุนายน เมื่อเวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังชี้แจงการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ฯ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังชี้แจง และตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

รวมภาพ

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.