สพม.ชัยภูมิ เขต 30 รับการติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่ 1
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ เขต 30 รับการติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่ 1

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 189 ครั้ง
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 และ คณะ  ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินตามนโยบายที่สำคัญ พร้อมให้คำปรึกษาเสนอแนะการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา และ อื่นๆโดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.