ประชุมคณะกรรมการตอบแบบสำรวจ OIT ครั้งที่ 2/2562 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ประชุมคณะกรรมการตอบแบบสำรวจ OIT ครั้งที่ 2/2562 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 401 ครั้ง
ติดตามการตอบแบบสำรวจ OIT กลั่นกรองเอกสารในแต่ละ OIT เพื่อนำขึ้นเว์บไซต์ สพม.30 ต่อไป
ติดตามการตอบแบบสำรวจ OIT กลั่นกรองเอกสารในแต่ละ OIT เพื่อนำขึ้นเว์บไซต์ สพม.30 ต่อไป

วันที่ 9  กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมติดตามการตอบแบบสำรวจ OITฯโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

ประชุมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ติดตามการตอบแบบสำรวจ OIT กลั่นกรองเอกสารในแต่ละ OIT เพื่อนำขึ้นเว์บไซต์ สพม.30 ต่อไป

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.