สพม.30 จัดทำแผนและรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 จัดทำแผนและรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 177 ครั้ง
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดทำระบบจัดเก็บฐานข้อมูล  (Big Data) ขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดทำระบบจัดเก็บฐานข้อมูล (Big Data) ขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา  08.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและรูปแบบข้อมูลสารสนเทศฯ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ สพม.30 (Big Data)

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดทำระบบจัดเก็บฐานข้อมูล  (Big Data) ขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และเพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล (Big Data) เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง โดยมีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สพม.30 เป็นเจ้าภาพในการจัดทำ ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ที่อนุเคราะห์ครูผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศและ ICT เข้าร่วมวางแผนและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

.

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.