ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 225 ครั้ง
เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดอย่างเป็นระบบ
เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดอย่างเป็นระบบ

วันที่ 19  กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

โดยมี นายอานันท์  รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2562  เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดอย่างเป็นระบบ

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.