ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day)พร้อมทำความดีด้วยใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day)พร้อมทำความดีด้วยใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 290 ครั้ง
บุคลากรทางการศึกษา จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมทำความสะอาดบริเวณถนนชุมชนขี้เหล็กใหญ่ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
บุคลากรทางการศึกษา จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมทำความสะอาดบริเวณถนนชุมชนขี้เหล็กใหญ่ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เมื่อวันที่ 24  กรกฎาคม  2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวรภายในและภายนอกของอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้นายสิงศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.30 ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day) 

 

พร้อมทำความดีด้วยใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯทั้งนี้บุคลากรทางการศึกษา จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมทำความสะอาดบริเวณถนนชุมชนขี้เหล็กใหญ่ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นกิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รวมภาพ

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

 

">

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.