การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่ 5 กันยายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 213 ครั้ง
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้าน Digital  Literacy  ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะด้าน Digital Literacy  ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะด้าน Digital Literacy ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 5  กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 37 โรงเรียน ตัวแทนโรงเรียนละ 2 คน รวมจำนวน 74 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้าน Digital  Literacy  ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะด้าน Digital Literacy  ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีปิด การประชุมปฏิบัติการ(DLTV) และได้มอบเกียติบัตรให้กับคุณครูผู้ผ่านการอบรมฯ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โรงเรียนกวดวิชา Terminal Knowledge Chaiyaphum (TKC) และวิทยากร จาก สพม.30

 

 

รายงานโดย กลุ่มอำนวยการ

 

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.