การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐสู่สถานศึกษา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐสู่สถานศึกษา

วันที่ 10 กันยายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 182 ครั้ง
เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนประชารัฐมีการจัดรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนประชารัฐมีการจัดรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐสู่สถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐส่งผลให้โรงเรียนประชารัฐสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 2 โรงเรียน จำนวนบุคลากร 37 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนประชารัฐมีการจัดรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โรงเรียนกวดวิชา Terminal Knowledge Chaiyaphum (TKC)

 

 

 

 

รายงานโดย กลุ่มอำนวยการ

 

">

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.