สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 11 กันยายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 193 ครั้ง
ร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อดำเนินรายการรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อดำเนินรายการรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่  11  กันยายน  2562 เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อดำเนินรายการรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

ซึ่งได้มีกิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ ดังนี้

▶กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รร.วัดโคกชะงาย (ติสสโรอำนวย)

▶การจัดการเรียนการสอนโดย DLTV รร.วัดสิงขร

https://bit.ly/2lIgCB2

▶กิจกรรมชมรมยุวเกษตรกร รร.บ้านโป่งสะเก็ต

▶การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฯ (Boot Camp)สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

https://bit.ly/2ku1Hdw

▶กะลา สร้างอาชีพ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์

▶ครูดี ศรี สพฐ.:คุณครู ยงยุทธ นุชบัว รร.วัดพืชนิมิต ตอน ครูยงยุทธ

https://bit.ly/2kDBfy1

 

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.