รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 18 กันยายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 265 ครั้ง
ร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อดำเนินรายการรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อดำเนินรายการรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่  18  กันยายน  2562 เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อดำเนินรายการรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

ซึ่งได้มีกิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ ดังนี้

1.1  VTR : งานจักสานไม้ไผ่ โรงเรียนวัดบางขวาก จังหวัดสุพรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

1.2  VTR : กิจกรรมเด่นของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

1.3  VTR : โครงการอาหารกลางวันกับความร่วมมือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โรงเรียนบ้านคลองเรือ จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

1.4  VTR : การจัดการศึกษาบูรณาการพื้นที่นาโต่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36

1.5  VTR : ครูดี ศรี สพฐ. คุณครู จิตราวดี  พาณิช  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ จังหวัดเลย

 ตอน ครูไผ่ ครูเลยริมโขง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

 

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.