พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 ธันวาคม 2562
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 538 ครั้ง
เมื่อวันที่  13 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) พร้อมด้วย นายสวาท  ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ เกาะกลางน้ำศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) พร้อมด้วย นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ เกาะกลางน้ำศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

โดย นายอำนาาจ  วิชยานุวัติ เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงาน และนายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับและจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบธงให้แก่จัดหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2563 ต่อไป

© Copyrights 2018. All rights reserved.