พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จ.ชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จ.ชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562

วันที่ 16 ธันวาคม 2562
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 440 ครั้ง
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.30 และกลุ่มผู้บริหารการศึกษา ครูและนักกีฬา ทำพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.30 และกลุ่มผู้บริหารการศึกษา ครูและนักกีฬา ทำพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่

โดยมีนายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และคณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานจำนวนมาก โดยขัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2562 ณ สนามการแข่งขันภายในจังหวัดชัยภูมิ

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.