ผอ.สพม.30 เป็นประธานปิดงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานปิดงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2562
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 211 ครั้ง
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ

© Copyrights 2018. All rights reserved.