สพม.30 ร่วมทำบุญตักบาตรรับปีใหม่
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ร่วมทำบุญตักบาตรรับปีใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 340 ครั้ง
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น.  นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักตรในวันขึ้นปีใหม่ 2563
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักตรในวันขึ้นปีใหม่ 2563

โดยมี นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธี และ นายบรรยงค์  เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ ถนนหฤทัย บริเวรหน้าวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมืองชัยภูมิ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเภณีที่ดีและความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

© Copyrights 2018. All rights reserved.