ผอ.สพม.30 เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 มกราคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 169 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2563 เวลา 10.30 น.  นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2563 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพฺิธี ณ ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.