สพม.30 จัดการประชุมการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 จัดการประชุมการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 256 ครั้ง
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 30 ได้จัดการประชุมการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 30 ได้จัดการประชุมการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.