ขอบคุณ นสพ.เดลินิวส์ : สพม.30 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ขอบคุณ นสพ.เดลินิวส์ : สพม.30 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 124 ครั้ง
ผอ.สพม.30 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
ผอ.สพม.30 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.