นิทรรศการผลงานนักเรียน "เปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) 2019" รร.บ้านเขว้าวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 ก.พ. 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

นิทรรศการผลงานนักเรียน "เปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) 2019" รร.บ้านเขว้าวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 ก.พ. 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 249 ครั้ง
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลงานนักเรียน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลงานนักเรียน "เปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) 2019" รร.บ้านเขว้าวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2562

ในการนี้ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจัดแสดงผลงานนักเรียน IS อีกด้วย

">

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.