ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อรับฟังการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมแบบไร้รอยต่อ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อรับฟังการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมแบบไร้รอยต่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 110 ครั้ง
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมแบบไร้รอยต่อ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุมแบบไร้รอยต่อ

ซึ่งจัดโดยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดสระบุรี) และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมภูเม็ง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.