ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE “นวัฒวิถีชุมชน เปี่ยมล้นด้วยวิชาการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา” ประจำปีการศึกษา 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE “นวัฒวิถีชุมชน เปี่ยมล้นด้วยวิชาการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 205 ครั้ง
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE “นวัฒวิถีชุมชน เปี่ยมล้นด้วยวิชาการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม 36 ปีปาริชาติ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE “นวัฒวิถีชุมชน เปี่ยมล้นด้วยวิชาการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม 36 ปีปาริชาติ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนเยี่ยมชมตลาดนัดอาชีพของนักเรียนอีกด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.