การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.30 ครั้งที่ 2/2563 ภายใต้นโยบาย “งดพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ร่วมพัฒนา สพม.30(ชัยภูมิ)”
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.30 ครั้งที่ 2/2563 ภายใต้นโยบาย “งดพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ร่วมพัฒนา สพม.30(ชัยภูมิ)”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 214 ครั้ง
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สพม.30 จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สพม.30 จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานการประชุม

โดยก่อนเริ่มการประชุม ผอ.สพม.30 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
ที่ได้รับผลการประเมินในระดับ 5 และยังได้มอบช่อดอกไม้พร้อมทั้งเมล็ดพันธุ์ไผ่มงคลให้กับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ด้วย

  นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกคนได้นำปิ่นโตมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ภายใต้นโยบาย “งดพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ร่วมพัฒนา สพม.30(ชัยภูมิ)”

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.