การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.30
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.30

วันที่ 28 เมษายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 137 ครั้ง
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 สพม.30 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.30 ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 สพม.30 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.30 ครั้งที่ 1/2563

โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ในการนี้ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะเป็นผู้ช่วยเหลือและให้คำปรึกษานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา สังคม และอารมณ์ โดยงานร่วมกับครู ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน

 

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.