การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ 9 เมษายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 74 ครั้ง
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมด้วยนายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผอ.สพม.30, นายสวาท  ฦาชา รอง ผอ.สพม.30, และ น.ส.มะลิวัน  มาเหง่า รอง ผอ.สพม.30 ได้เข้าร่วมการประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมด้วยนายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผอ.สพม.30, นายสวาท ฦาชา รอง ผอ.สพม.30, และ น.ส.มะลิวัน มาเหง่า รอง ผอ.สพม.30 ได้เข้าร่วมการประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.

โดยมีนายอำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งได้มอบมอบนโยบายการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลงในฐานะผู้รับข้อตกลง กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับตำแหน่งใหม่ในฐานะผู้ให้ข้อตกลง  ในการนี้ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ นางสาวมะลิวัน  มาเหง่า รอง ผอ.สพม.30 ในฐานะผู้ให้ข้อตกลง ณ ห้องประชุม สพม.30

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.