สพม.30 เข้าร่วมรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 เข้าร่วมรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 173 ครั้ง
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. สพม.30 เข้าร่วมรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. สพม.30 เข้าร่วมรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

   โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ นายสวาท  ฦาชา น.ส.มะลิวัน  มาเหง่า รอง ผอ.สพม.30 นำคณะบุคลากรเข้ารับการอบรมทางไกล ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ในการนี้ สพม.30 ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดในสังกัดเข้ารับการอบรมผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง

  โดยสามารถรับชมการอบรมย้อนหลังได้ที่ (ภาคเช้า) https://youtu.be/nTwiISAWRZE และ (ภาคบ่าย) https://youtu.be/lfSMNTusbUc

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.