การประชุมผู้บริหาร สพม.30 ครั้งที่ 5/2563 และการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพม.30
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การประชุมผู้บริหาร สพม.30 ครั้งที่ 5/2563 และการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพม.30

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 145 ครั้ง
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สพม.30 จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.30 ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานในการประชุม
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สพม.30 จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.30 ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานในการประชุม

พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ นายสวาท ฦาชา และนางสาวมะลิวัน มาเหง่า รอง ผอ.สพม.30 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมด้วย

โดยก่อนเริ่มการประชุม นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ
สพม.30 เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

  ในการนี้ สามารถชมการประชุมย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/36BoI1H

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.