สพม.30 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 68 ครั้ง
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) ได้มอบหมายให้นายสวาท  ฦาชา นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ และนางสาวมะลิวัน  มาเหง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) ได้มอบหมายให้นายสวาท ฦาชา นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ และนางสาวมะลิวัน มาเหง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ซึ่งนำโดยนายธิติวุฒิ  นาคุณทรง และ นายนิมิต  ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.