ผวจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจติดตามก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผวจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจติดตามก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 70 ครั้ง
   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อม นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผอ.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  ได้ให้การต้อนรับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.ชัยภูมิ และนายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางสถานศึกษา สังกัด สพม.30 จะได้ทำการเปิดการเรียนการสอนพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อม นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผอ.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  ได้ให้การต้อนรับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.ชัยภูมิ และนายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางสถานศึกษา สังกัด สพม.30 จะได้ทำการเปิดการเรียนการสอนพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

  ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 ได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งกำชับให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัด ได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน และคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส-19” ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.