สพม.30 จัดโครงการลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รร.บ้านขี้เหล็กใหญ่
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 จัดโครงการลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รร.บ้านขี้เหล็กใหญ่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 124 ครั้ง
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. สพม.30 จัดโครงการลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รร.บ้านขี้เหล็กใหญ่
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. สพม.30 จัดโครงการลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รร.บ้านขี้เหล็กใหญ่

โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ลูกเสือ-เนตรนารี รร.บ้านขี้เหล็กใหญ่  ผู้แทนชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่  และบุคลากรของ สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.