สพม.30 ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.30 จัดการอบรมพัฒนาครูแนะแนวเพื่อจัดการศึกษาสู่อาชีพ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.30 จัดการอบรมพัฒนาครูแนะแนวเพื่อจัดการศึกษาสู่อาชีพ

วันที่ 3 กันยายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 242 ครั้ง
	ในวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล) จัดการอบรมพัฒนาครูแนะแนวเพื่อจัดการศึกษาสู่อาชีพ
ในวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล) จัดการอบรมพัฒนาครูแนะแนวเพื่อจัดการศึกษาสู่อาชีพ

โดยมี นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.