สพม.30 จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการรับเงินบำเหน็จบำนาญ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการรับเงินบำเหน็จบำนาญ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ

วันที่ 4 กันยายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 153 ครั้ง
ในวันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการรับเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการและลาออก
ในวันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการรับเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการและลาออก

โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุม และได้มอบได้มอบของที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 3 คน ได้แก่ นาย สกุล  ทาณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา, นายธนัท  เวียงเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม และนายโกศล เพชรประไพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.