ผอ.สพม.30 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอนยานางเกมส์” โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอนยานางเกมส์” โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 418 ครั้ง
	ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.40 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา “ดอนยานางเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.40 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา “ดอนยานางเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.