สพม.30 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.30 ครั้งที่ 10/2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.30 ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 186 ครั้ง
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.30 ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.30 ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนั้น นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้แสดงความยินดีกับนักเรียน คณะครู และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และยังได้มอบช่อดอกไม้และการ์ดอวยพรวันเกิดให้แก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงเดือนตุลาคม อีกด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.