ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน หนองบัวแดงเกมส์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน หนองบัวแดงเกมส์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 179 ครั้ง
	ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน หนองบัวแดงเกมส์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา โดยมี นายสวาท  ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน หนองบัวแดงเกมส์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา โดยมี นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.