สพม.30 เข้าร่วมโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 เข้าร่วมโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 28 ตุลาคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 167 ครั้ง
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสวาท  ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยนางวิริยะสมร  บัวทอง, นางจิโรบล  เคาภูเขียว และนายสุรเชษฐ์  ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้  บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโคกล่าม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยนางวิริยะสมร บัวทอง, นางจิโรบล เคาภูเขียว และนายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านโคกล่าม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

และในเวลา 08.00 น. นายสวาท  ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสว่างปัญญาวาส หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

© Copyrights 2018. All rights reserved.