สพม.30 ยินดีต้อนรับ นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.30
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ยินดีต้อนรับ นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.30

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 511 ครั้ง
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำโดยท่านผู้อำนวยการชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้การต้อนรับ นายประทีปแสง  พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำโดยท่านผู้อำนวยการชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้การต้อนรับ นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.