สพม.30 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สวาท ฦาขา ผอ.สพม.26 (มหาสารคาม)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สวาท ฦาขา ผอ.สพม.26 (มหาสารคาม)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 539 ครั้ง
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสวาท  ฦาชา เนื่องในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวิชาการนุกูล จังหวัดมหาสารคาม
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสวาท ฦาชา เนื่องในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวิชาการนุกูล จังหวัดมหาสารคาม

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.