ผอ.สพม.30 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “เขว้าวิทย์เกมส์ ครั้งที่ 45”
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “เขว้าวิทย์เกมส์ ครั้งที่ 45”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 290 ครั้ง
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “เขว้าวิทย์เกมส์ ครั้งที่ 45” ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ในการนี้ นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ และ นายประทีปแสง  พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมพิธีเปิดด้วย
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “เขว้าวิทย์เกมส์ ครั้งที่ 45” ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ในการนี้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ และ นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมพิธีเปิดด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.