ผอ.สพม.30 เป็นประธานต้อนรับ ผอ.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานต้อนรับ ผอ.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 474 ครั้ง
ในวันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 11.00 น.  นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานต้อนรับ นายปรีชา  เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ร่วมงานด้วย
ในวันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานต้อนรับ นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ร่วมงานด้วย

© Copyrights 2018. All rights reserved.