สพม.30 ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ในการดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.30
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ในการดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.30

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 152 ครั้ง
	ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายประทีปแสง  พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.